Kwaliteit & Controle

Ondersteund aan facilitymanagement houden wij ons vanuit onze adviesdiensten ook bezig met zaken zoals ISO, Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP), compliance, RI&E, subsidies en duurzaamheid.

  • Onderhoud resulteert in vervangings- en keuze vraagstukken. Om die reden houden wij ons uitvoerig bezig met duurzaamheid en de ROI van keuzevraagstukken.
  • Het investeren in duurzaamheid biedt vervolgens de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zoals bijvoorbeeld de EIA (Energie Investerings Aftrek).
  • Ook onderwerpen zoals Compliance & ISO lopen parallel aan Facility Management processen en maken onderdeel uit van ons dienstenpakket.