Gebouwenbeheer

Op operationeel niveau bestaat gebouwbeheer uit het afhandelen van storingsmeldingen en het begeleiden van keuringen en het meerjaren-onderhoud.

Op strategisch niveau wordt gekeken naar vraagtukken mbt. bouwmanagement, locatieonderzoek, vergunningen en duurzaamheid.

  • Bouw-, Onderhoud- en Facility Management advies in de breedste zin van het woord.
  • Flex-Managers en huismeesters die op oproepbasis kleinonderhoud en facilitymanagement taken uitvoeren.
  • FacilityManagement-Portal waarin klanten al hun locaties, leveranciers, technische systemen, controles en onderhoudsplanning kunnen raadplegen. Deze oplossing is een zeer kost-efficiënte alternatief voor organisatie die overwegen zelf een FMIS systeem aan te schaffen, en te onderhouden.