Vastgoed

Binnen het vastgoed zijn er diverse vraagstukken die beantwoord dienen te worden. Deze variëren van strategische tot operationele vraagstukken die ieder hun eigen dynamiek kennen. Binnen het vastgoed houd SOS zich hoofdzakelijk met het uit handen nemen van het operationele beheer.

Binnen het vastgoed zijn er diverse vraagstukken die beantwoord dienen te worden. Deze variëren van strategische tot operationele vraagstukken die ieder hun eigen dynamiek kennen. Binnen het vastgoed houdt SOS zich hoofdzakelijk bezig met het operationele beheer. Hieronder vallen zaken zoals het afhandelen van storingsmeldingen, contract- en leveranciersbeheer, het bewaken van processen zoals meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), keuringen, duurzaamheid en Risico Preventie. Veel van deze taken worden met behulp van onze uitgebreide Facility Management software door ons Service Center uitgevoerd. Onze klanten blijven de regie houden en hebben middels de SOS Facility Portal continue inzicht in hun locaties, systemen, uitvoering, planningen en kosten. Wij garanderen een positief resultaat op al onze inspanningen.