Scholen

Vooral voor scholen is de balans tussen budget en eisen & wensen een wankel evenwicht. Facility Management is een steeds kennisintensievere activiteit geworden waarbij onder andere duurzaamheid in ogenschouw dient te worden genomen.

Vooral voor scholen is de balans tussen budget en eisen & wensen een wankel evenwicht. Facility Management is een steeds kennisintensievere activiteit geworden waarbij onderwerpen zoals duurzaamheid, MVO, ISO, Risico Preventie aandacht verdienen. SOS heeft een aanpak waarbij het schoolbestuur of de Facility Management afdeling de meest arbeids- en kennisintensieve zaken uit handen wordt genomen. Hierbij staat voorop dat u zelf de regie blijft houden en dat u uitvoerig geïnformeerd wordt over de gemaakte keuzes en de uitvoering hiervan. Deze diensten worden op projectbasis of als totaaloplossing aangeboden. SOS garandeert een positief resultaat op al zijn inspanningen.

Voor scholen

  • Inkoop-studies
  • Service Center
  • Huismeester
  • Bouwmanagement advies